Academic Council

kuznetsov.200x200.jpg

  

Alexey V. Kuznetsov

Acting Director, Chairman of the Academic Council, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences

Tel.: +7 (499) 124-0774


pivovarov_iu_s.200x200.jpg  

Yury S. Pivovarov

Academic Director, Member of the Russian Academy of Sciences

Tel.: +7 (499) 124-3578


efremenko_d_v__2020.200x200.jpg  

Dmitry V. Efremenko

Deputy Director

Tel.: +7 (499) 124-3201


parkhalina_t_g-1.200x200.jpg  

Tatyana G. Parkhalina

Deputy Director

Tel.: +7 (499) 124-3749


skvortcovl.200x200.jpg  

Lev V. Skvortsov

Deputy Chairman of the Academic Council


tikhonova_l_n.200x200.jpg  

Lyudmila N. Tikhonova

Director of the Fundamental Library

Tel.: +7 (499) 124-3076


gudkova_ia_g.200x200.jpg  

Yana G. Gudkova

Scientific Secretary


snimok_afanas_eva.200x200.jpg  

Ekaterina G. Afanas’eva


alferova_e_v.200x200.jpg  

Elena V. Alfyorova


aliev_a_a.200x200.jpg  

Arif Aliev


a_b-1.200x200.jpg  

Alexander B. Antopol’sky


chernyi_iu_iu.200x200.jpg  

Yury Chyorny


dolgov_a_iu-1.200x200.jpg

  

Alexander Yu. Dolgov


dzhigo_a_a.200x200.jpg  

Alexander A. Dzhigo


glebova_i_i.200x200.jpg  

Irina I. Glebova


glukhov_v_a.200x200.jpg  

Viktor A. Glukhov


gordon_a_v-1.200x200.jpg  

Alexander V. Gordon


grebenshchikova_e_g.200x200.jpg  

Elena G. Grebenshchikova


m_v.200x200.jpg  

Mikhail V. Ilyin


khlebnikov_g_v.200x200.jpg  

Georgy V. Khlebnikov


kiianskaia_o_i.200x200.jpg  

Oxana I. Kiyanskaya


l_r.200x200.jpg  

Liliya R. Komalova


krasavchenko_t_n.200x200.jpg  

Tatyana N. Krasavchenko


o_v.200x200.jpg  

Ol’ga V. Kuleshova


lapina_n_yu.200x200.jpg

  

Nataliya Lapina


matveeva_a_g.200x200.jpeg  

Anna G. Matveeva


maistrovich_t_v-1.200x200.jpg  

Tatyana V. Maystrovich


meleshkina_e_iu.200x200.jpg  

Elena Meleshkina


mirzekhanov_v_s.200x200.jpg

  

Velikhan S. Mirzekhanov


novikova_o_n.200x200.jpg  

Ol’ga N. Novikova


polozhikhina_m_a.200x200.jpg  

Maria A. Polozhikhina


trunov_f_o.200x200.jpeg  

Filipp O. Trunov


tsurganova_e_a.200x200.jpg

Elena A. Tsurganova


uvarova_t_b.200x200.jpg  

Tatyana B. Uvarova


voskresenskiy_a_k-1.200x200.jpg

  

Anatoly K. Voskresensky


yadova_m_a.200x200.jpg  

Mayya A. Yadova


iakovleva_e_b.200x200.jpg  

Emma B. Yakovleva


iurchenkova_l_v.200x200.jpg  

Lyudmila V. Yurchenkova

Tel.: +7 (499) 134-8690


zaitcev_i_v-1.200x200.jpg  

Ilya V. Zaytsev